دعوت دوورزشکاربانوی گلبال به تیم ملی
07 خرداد 1396

دعوت دوورزشکاربانوی گلبال به تیم ملی

خانم ها طیبه استکی وزهره مظاهری به اردوی تیم ملی دعوت شدند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات کشور های اسلامی باکو
07 خرداد 1396

نتایج مسابقات کشور های اسلامی باکو

وحیدعلی نجیمی درماده۴۰۰مترمقام ۴ودر دوی100×4 تیمی مقام اول راکسب کردند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات شطرنج بانوان وآقایان
07 خرداد 1396

نتایج مسابقات شطرنج بانوان وآقایان

: دراین مسابقات امیدکریمی به مقام اول کشوری دست یافت.. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات گلبال بانوان وآقایان
07 خرداد 1396

نتایج مسابقات گلبال بانوان وآقایان

درطی این مسابقات تیم بانوان وآقایان به مقام چهارم کشوری دست یافتند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
انتخاب۱ورزشکارومربی اصفهانی به مسابقات کشورهای اسلامی
07 خرداد 1396

انتخاب۱ورزشکارومربی اصفهانی به مسابقات

آقایان وحیدعلی نجیمی بعنوان ورزشکاروسهراب اسدی بعنوان مربی دعوت به اردو واعزام باکومیباشند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان وبانوان
07 خرداد 1396

مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان

مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان وبانوان ازتاریخ۹۶/۲/۲۳لغایت۹۶/۲/۲۷درشهربابلسربرگزارمیگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات قهرمان کشوری گلبال بانوان وآقایان
07 خرداد 1396

مسابقات قهرمان کشوری گلبال بانوان وآقایان

مسابقات قهرمان کشوری گلبال آقایان وبانوان درشهربابلسرازتاریخ ۹۶/۲/۲۲لغایت ۹۶/۲/۲۵دربخش بانوان وازتاریخ۹۶/۲/۲۵لغایت۹۶/۲/۲۸دربخش آقایان برگزارمیگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج قهرمان کشوری دوومیدانی بانوان
07 خرداد 1396

نتایج قهرمان کشوری دوومیدانی بانوان

تیم اصفهان با۴مدال طلا,۱برنزو۱نقره به مقام چهارم کشوری دست یافت. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
گزارش تصویری