نتایج بيستمين دوره رقابتهاي قهرماني كشور شطرنج بانوان
12 مرداد 1398

نتایج بيستمين دوره رقابتهاي قهرماني كشور

در پايان بيستمين دوره رقابتهاي قهرماني كشور شطرنج بانوان نمايندگان خراسان رضوي جام قهرماني را به خانه بردند. بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور شطرنج ...
هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان اصفهان اول کشور شد
28 خرداد 1398

هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان

هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان اصفهان با کسب ۹۶۵ امتیاز رتبه اول کشور را بدست آورد و خراسان رضوی با۹۴۲ امتیاز و تهران با ۸۸۱ امتیاز بترتیب دوم ...
هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزارمیکند
23 خرداد 1398

هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزارمیکند

کارگاه کمک های اولیه واحیاء درورزش زیر نظر اساتید مجرب هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان زمان ثبت نام 15خرداد لغایت 15تیرماه98 ...
گزارش تصویری
01.06.99
0
214
روزپزشک مبارک روزپزشک مبارک