ثبت نام كلاس هاي تابستانه
24 خرداد 1397

ثبت نام كلاس هاي تابستانه

فراخوان ثبت نام دركلاس هاي تابستانه هيئت ورزشهاي نابينايان و كم بينايان استان اصفهان باهدف توسعه ورزش افراد داراي معلوليت و ايجاد شادي وسلامت درآنان به ...
فراخوان استعداديابي
24 خرداد 1397

فراخوان استعداديابي

فراخوان استعداديابي "اولين دوره مسابقات پاورليفتينگ بانوان قهرمان كشوري" هيئت ورزشهاي نابينايان و كم بينايان استان اصفهان براي اولين بار طرح استعداديابي ...
گزارش تصویری