نتایج اولین دوره مسابقات قهرمانی کشورجودو بانوان
07 اسفند 1395

نتایج اولین دوره مسابقات قهرمانی کشورجودو

این مسابقات باحضور ۶ورزشکار برگزا شد,خانم نرگس علیرضایی دروزن مثبت ۷۰درکلاسB2شرکت نمود و در پایان به ورزشکاران حکم و مدال داده شد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری جودو بانوان
07 اسفند 1395

اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری جودو بانوان

این مسابقات برای اولین باردرشهر تهران برگزار میگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات لیگ دسته یک گلبال بانوان
07 اسفند 1395

نتایج مسابقات لیگ دسته یک گلبال بانوان

دراین مسابقات که بصورت رفت وبرگشت برگزارشد تیم بهزیستی اصفهان درجایگاه چهارم قرارگرفت. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات لیگ دسته یک گلبال دوررفت وبرگشت بانوان
07 اسفند 1395

مسابقات لیگ دسته یک گلبال دوررفت وبرگشت

مسابقات لیگ بانوان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۷لغایت۹۵/۱۱/۳۰درتهران برگزارمیگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
اصفهان قهرمان صحرانوردی بانوان شد
07 اسفند 1395

اصفهان قهرمان صحرانوردی بانوان شد

دراین مسابقات خانمها نیره صرامی درکلاسB1مقام اول,هاجر صفرزاده درکلاس B2مقام سوم,فاطمه رقیلی زاده و راضیه امیرخانی درجایگاه پنجم وششم قرارگرفتند.ودرنتیجه ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان
07 اسفند 1395

دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان

مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۷لغایت ۹۵/۱۱/۲۸درشهرتهران برگزار میگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان
07 اسفند 1395

نتایج مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان

دراین مسابقات آقای مصطفی باقری درکلاس B1مقام سوم راکسب نمود,ودربخش تیمی اصفهان به مقام چهارم کشوری نایل گردید. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان
07 اسفند 1395

دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان

مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۵لغایت ۹۵/۱۱/۲۷درشهر بابلسر برگزار میگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
گزارش تصویری