انتخاب۱ورزشکارومربی اصفهانی به مسابقات کشورهای اسلامی
07 خرداد 1396

انتخاب۱ورزشکارومربی اصفهانی به مسابقات

آقایان وحیدعلی نجیمی بعنوان ورزشکاروسهراب اسدی بعنوان مربی دعوت به اردو واعزام باکومیباشند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان وبانوان
07 خرداد 1396

مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان

مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان وبانوان ازتاریخ۹۶/۲/۲۳لغایت۹۶/۲/۲۷درشهربابلسربرگزارمیگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات قهرمان کشوری گلبال بانوان وآقایان
07 خرداد 1396

مسابقات قهرمان کشوری گلبال بانوان وآقایان

مسابقات قهرمان کشوری گلبال آقایان وبانوان درشهربابلسرازتاریخ ۹۶/۲/۲۲لغایت ۹۶/۲/۲۵دربخش بانوان وازتاریخ۹۶/۲/۲۵لغایت۹۶/۲/۲۸دربخش آقایان برگزارمیگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج قهرمان کشوری دوومیدانی بانوان
07 خرداد 1396

نتایج قهرمان کشوری دوومیدانی بانوان

تیم اصفهان با۴مدال طلا,۱برنزو۱نقره به مقام چهارم کشوری دست یافت. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج قهرمان کشوری دوومیدانی جوانان آقایان
07 خرداد 1396

نتایج قهرمان کشوری دوومیدانی جوانان آقایان

تیم اصفهان با۶مدال طلا,۲نقره.به مقام سوم تیمی دست یافتند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
بانوان اصفهانی دردوومیدانی به مقام دوم دست یافتند.
07 خرداد 1396

بانوان اصفهانی دردوومیدانی به مقام دوم دست

دراین مسابقات بانوان باکسب ۵۵امتیاز و۵مدال طلا,۳نقره و۲برنز به مقام دوم کشوری دست یافت. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
آقایان اصفهانی دردوومیدانی به مقام اول دست یافتند
07 خرداد 1396

آقایان اصفهانی دردوومیدانی به مقام اول دست

دراین مسابقات آقایان باکسب ۵مدال طلا,۴نقره و۲برنز به مقام اول کشوری دست یافتند. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات قهرمان کشوری دوومیدانی جوانان آقایان وبانوان
07 خرداد 1396

مسابقات قهرمان کشوری دوومیدانی جوانان آقایان

مسابقات قهرمان کشوری جوانان ازتاریخ۹۶/۲/۱۸لغایت۹۶/۲/۲۰درتهران برگزار میگرددلازم به ذکر است که این مسابقات برای انتخابی مسابقات جهانی وپاراآسیایی جوانان ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
گزارش تصویری