مسابقات لیگ دسته یک گلبال دوررفت وبرگشت بانوان
07 اسفند 1395

مسابقات لیگ دسته یک گلبال دوررفت وبرگشت

مسابقات لیگ بانوان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۷لغایت۹۵/۱۱/۳۰درتهران برگزارمیگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
اصفهان قهرمان صحرانوردی بانوان شد
07 اسفند 1395

اصفهان قهرمان صحرانوردی بانوان شد

دراین مسابقات خانمها نیره صرامی درکلاسB1مقام اول,هاجر صفرزاده درکلاس B2مقام سوم,فاطمه رقیلی زاده و راضیه امیرخانی درجایگاه پنجم وششم قرارگرفتند.ودرنتیجه ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان
07 اسفند 1395

دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان

مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۷لغایت ۹۵/۱۱/۲۸درشهرتهران برگزار میگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان
07 اسفند 1395

نتایج مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان

دراین مسابقات آقای مصطفی باقری درکلاس B1مقام سوم راکسب نمود,ودربخش تیمی اصفهان به مقام چهارم کشوری نایل گردید. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان
07 اسفند 1395

دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان

مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۵لغایت ۹۵/۱۱/۲۷درشهر بابلسر برگزار میگردد. ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
نتایج مسابقات قهرمان کشوری شطرنج بانوان
12 دی 1395

نتایج مسابقات قهرمان کشوری شطرنج بانوان

تیم اصفهان با توجه به نتایج بدست آمده متاسفانه مقامی کسب نکرد و خانم امنه قاسمی در جدول رده 11 ،مریم شیروانی در 21 و اعظم میر هاشمی در رده 14 ایستادند . ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
هفدهمین مسابقات قهرمان کشوری شطرنج بانوان
12 دی 1395

هفدهمین مسابقات قهرمان کشوری شطرنج بانوان

تیم شطرنج بانوان از تاریخ 1395/09/24 لغایت 1395/09/28 به مسابقات قهرمان کشوری در تهران اعزام شدند . ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
مسابقات قهرمان کشوری جودو آقایان
24 آذر 1395

مسابقات قهرمان کشوری جودو آقایان

پانزدهمین دوره مسابقات جودو قهرمان کشوری آقایان از تاریخ 22 لغایت 24 آذرماه در تهران برگزار می گردد . تیم اصفهان نیز در این مسابقات شرکت خواهند کرد . ...
دسته بندی : ---
ادامه مطلب
گزارش تصویری